สถิติผู้ชมเว็บไซต์
 
การรับประกันของตัวสินค้า จะนับจากวันที่ซื้อเท่านั้น ทาง Lovedoger จะดูประวัติที่เก็บบันทึกไว้

 

การรับประกันจะเป็นโมฆะตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้


1. สินค้าหมดระยะเวลารับประกัน โดยดูจากสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า


2. สติ๊กเกอร์รับประกันไม่สมบูรณ์ เช่น ฉีกขาด  หลุด แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ได้


3. สินค้าเสียหายจากการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือซ่อมแซมใดๆ


4. สินค้าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปหรือภัยธรรมชาติต่างๆ


5. ความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของสินค้า เช่น การตกกระแทก มีผลให้สินค้าเสียหาย  เป็นต้น

6. สินค้าถูกน้ำมัน เข้าในเครื่อง ทำให้มอเตอร์หรือแผงวงจรเสียหาย
 
 **มีปัตตาเลี่ยน Andis AGC super 2 speed สำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม**

 

 

      Lovedoger จะคอยดูแลและบริการด้วยใจจริงแก่ลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน สามารถปรึกษาปัญหาต่างๆได้ หรือ feedback เพื่อให้ทาง Andis รับทราบและนำไปปรับปรุงในตัวสินค้าให้มีคุณภาพที่สุด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์


ลูกค้าคือคนที่สำคัญที่สุดของเรา

-  กรณีเสียที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าเอง สำหรับเครื่องที่อยู่ในรับประกัน เช่น ทำตกหล่นพื้น น้ำมันเข้าเครื่อง หรือ กรณีอื่นๆ ทางเราจะซ่อมให้โดยขอคิดค่าอะไหล่เท่านั้น

 

 

รับซ่อมปัตตาเลี่ยน


- ตรวจดูอาการเสียให้ฟรี


- รับซ่อมปัตตาเลี่ยน Andis acg super 2 speed 220 volt หรือรุ่นอื่นๆ โดยจะมีการแจ้งราคาก่อนซ่อม